Про себе

З 1996 по 2002 рік навчався у Національному Технічному Університеті України “Київський Політехнічний Інститут” на кафедрі АУТС, ФІОТ. Отримав 2000 року степінь бакалавра та 2002 року степінь магістра з комп’ютерних систем зі спеціальності “Системи управління і автоматики”. Магістерська дипломна робота на тему “Створення криптографічних систем на базі еліптичних кривих” захищена під керівництвом доцента Полторака Вадима Петровича. З 2002 по 2005 вчився в аспірантурі.

З 2002 року працював асистентом кафедри АУТС, ФІОТ. В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”. Дисертація на тему “Інформаційна технологія біометричної ідентифікації людини за зображенням обличчя” захищена під керівництвом професора Теленика Сергія Федоровича.

В 2014 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю “Адміністративний менеджмент”.

З 2014 року працюю доцентом на кафедрі. В 2015 році отримав звання доцента за кафедрою автоматики та управління в технічних системах.

Для студентів спеціальності 6.050201 “Системна інженерія” вів дисципліни “Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика” (1й курс), “Теорія інформації та кодування” (2й курс), “Комп’ютерна криптографія” (3й курс)” та “Розпізнавання та класифікація в управлінні” (4й курс). Окрім цього викладав дисципліни “Спеціальні розділи математики – 2.Чисельні методи” (1й курс), “Програмування – 1. Алгоритмічне програмування” (1й курс).

Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія” викладав дисципліни “Комп’ютерна дискретна математика” (1й курс). Окрім цього викладав дисципліни “Дискретні структури” (2й курс).

Для студентів спеціальностей 7.05020101 та 8.05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика” викладав дисципліни “Методи створення інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж – 2. Методи та засоби автоматизованого моделювання та проектування комп’ютерних мереж” та “Управління інформаційно-телекомунікаційними системами”(5й курс).

Також з 2012 року по 2017 рік працював доцентом на кафедрі “Кібербезпеки та застосування автоматизованих інформаційних систем і технологій” інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”.

Для студентів ІСЗЗІ спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки” викладав дисципліни “Технології програмування” (2й курс) та “Організація баз даних та знань” (2й курс).

В 2018 році закінчив докторантуру НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністью 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.

Наукові інтереси дотичні до таких напрямків інформаційних технологій:

  • штучний інтелект, програмування;
  • теорія розпізнавання;
  • системи та мережі передачі даних;
  • інтелектуальний аналіз даних;
  • проектування, розвиток, аналіз критичних ІТ-інфраструктур;
  • нереляційні БД, NoSQL.