Про себе

Кандидат технічних наук, 05.13.06 (2014), доцент (2015)
Доктор технічних наук, 05.13.05 (2021)
Академік МКА (2020)
ORCID: 0000-0003-3848-9852
SCOPUS AUTHOR ID: 57188767957
RESEARCHER ID: R-9542-2017
RESEARCHGATE: Yaroslaw-Dorogyy
SCHOLAR: ms1kssgAAAAJ

З 1996 по 2002 рік навчався у Національному Технічному Університеті України “Київський Політехнічний Інститут” на кафедрі автоматики і управління в технічних системах (АУТС) факультету інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ). Отримав 2000 року ступінь бакалавра за спеціальністю “Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління” та 2002 року ступінь магістра з комп’ютерних систем з спеціальності “Системи управління і автоматики”. Магістерська дипломна робота на тему “Створення криптографічних систем на базі еліптичних кривих” захищена під керівництвом к.т.н., доцента Полторака Вадима Петровича.

В тому ж 2002 році закінчив Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ “КПІ” та отримав спеціальність інженера по експлуатації і ремонту наземної апаратури зв’язку (ВОС 521000).

З 2002 по 2005 вчився в аспірантурі.

З 2002 року працював асистентом кафедри АУТС, ФІОТ.

В 2013 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 “Інформаційні технології”. Дисертація на тему “Інформаційна технологія біометричної ідентифікації людини за зображенням обличчя” захищена під керівництвом д.т.н., професора Теленика Сергія Федоровича.

В 2014 році отримав третю вищу освіту за спеціальністю “Адміністративний менеджмент” (8.18010018). Магістерська кваліфікаційна робота на тему “Механізми управління системою освіти в Україні та країнах Євросоюзу (компаративний аналіз)” захищена під керівництвом к.філ.,н., доцента Мельниченка Анатолія Анатолійовича.

З 2014 року працюю доцентом на кафедрі. В 2015 році отримав звання доцента за кафедрою автоматики та управління в технічних системах.

Також, з 2012 року по 2017 рік працював доцентом на кафедрі “Кібербезпеки та застосування автоматизованих інформаційних систем і технологій” інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ”.

В 2018 році закінчив докторантуру НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністью 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”.

В 2020 році обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної кадрової академії при ЮНЕСКО та Раді Європи.

В 2021 році закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі та отримав ступінь магістра за спеціальністю “081 – Право” (четверта вища освіта :)). Магістерська дисертація на тему “Державно-правовий експеримент в сфері інформатизації” захищена під керівництвом к.ю.н., доцента Кульчія Олега Олександровича.

В 2021 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.13.05  “Комп’ютерні системи та компоненти”. Дисертація на тему “Методи підвищення ефективності процесів проектування критичної інформаційної інфраструктури” захищена під керівництвом чл.-кора НАН України, д.т.н., професора Мохора Володимира Володимировича.

За весь час викладацької діяльності викладав наступні дисципліни:

Для студентів спеціальності 6.050201 “Системна інженерія”:

  • “Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика” (1й курс);
  • “Теорія інформації та кодування” (2й курс);
  • “Комп’ютерна криптографія” (3й курс)”;
  • “Розпізнавання та класифікація в управлінні” (4й курс);
  • “Спеціальні розділи математики – 2.Чисельні методи” (1й курс);
 • “Програмування – 1. Алгоритмічне програмування” (1й курс).

Для студентів спеціальності 6.050103 “Програмна інженерія”:

  • “Комп’ютерна дискретна математика” (1й курс);
 • “Дискретні структури” (2й курс).

Для студентів спеціальностей 7.05020101 та 8.05020101 “Комп’ютеризовані системи управління та автоматика”:

  • “Методи створення інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж – 2. Методи та засоби автоматизованого моделювання та проектування комп’ютерних мереж” (5й курс);
 • “Управління інформаційно-телекомунікаційними системами”(5й курс);

Для студентів ІСЗЗІ спеціальності 6.050101 “Комп’ютерні науки”:

 • “Технології програмування” (2й курс);
 • “Організація баз даних та знань” (2й курс).

Натепер викладаю наступні дисципліни:

 • для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності “121 – Інженерія програмного забезпечення”:
  • “Проектування програмних систем для мобільних пристроїв”;
 • для студентів третього рівня вищої освіти спеціальності “121 – Інженерія програмного забезпечення”:
  • “Сучасні технології автоматизації проектування та верифікації програм”.

Наукові інтереси дотичні до таких напрямків інформаційних технологій:

  • штучний інтелект, програмування;
  • теорія розпізнавання;
  • системи та мережі передачі даних;
  • інтелектуальний аналіз даних;
  • проектування, розвиток, аналіз критичних ІТ-інфраструктур;
 • нереляційні БД, NoSQL.