Посібники, підручники

 

Назва

(мовою оригіналу)

Характер

праці

Вихідні дані Обсяг,

cтор.

Співавтори
1.         Вступ до мови програмування Python. Навчальний посібник з грифом НТУУ «КПІ»  (Гриф НМУ №Е10/11-005)  

 

Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 320 c. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12502.

 

 

 

 

 

 

Є.В.Глушко,

А.Ю.Дорошенко

2.         Програмування числових методів мовою Python : навч. посіб. Навчальний посібник з грифом МОН  України (лист №1/11-4486 від 4.04.2012) К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 463 с. С.Д.Погорілий

Є.В.Глушко

А.Ю.Дорошенко

3.         Програмування чисельних методів на мові Python : підр. Підручник з грифом МОН  України (лист №1/11-5565 від 14.04.2014) К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 680 с. А.В.Анісімов

С.Д.Погорілий

А.Ю.Дорошенко

4.         Дипломний проект бакалавра. Розробка, оформлення, захист : навч. посіб. Навчальний посібник Київ : КПІ ім. Ігоря

Сікорського, 2018. –78 с.

К.С.Дорошенко,

Н.Б.Репнікова,

Л.Ю.Юрчук