Опонування

Опонував наступні роботи:

  1. Кузнецов Владислав Олександрович, кандидатська дисертація на тему “Моделювання і розпізнавання емоційних складових на обличчі людини”, 05.13.06,  28.04.2021. Керівник – чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор Крак Юрій Васильович.