Навчально-методичні праці

 1. Дорогий Я.Ю., Тимошенко А.Г., Кіндрась О.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Операційні системи та бази даних» (Операційна система WINDOWS 95 та текстовий редактор Word 7) для студентів ФІОТ / Я.Ю. Дорогий, А.Г. Тимошенко, О.М. Кіндрась // К.: НТУУ «КПІ», 1999. – 48 с.
 2. Дорогий Я.Ю., Тимошенко А.Г. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Бази даних» (Dbase III) для студентів ФІОТ та слухачів факультету підвищення кваліфікації / Я.Ю. Дорогий, А.Г.Тимошенко // К.: НТУУ «КПІ», 2000. – 48 с.
 3. Дорогий Я.Ю., Амонс О.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Програмування в середовищі абстрактних об’єктів та проектування систем штучного інтелекту» / Я.Ю. Дорогий, О.А. Амонс // К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 88с.
 4. Дорогий Я.Ю., Теленик С.Ф. Основи дискретної математики. Ч.1. Методичні вказівки до самостійної роботи / Я.Ю. Дорогий, С.Ф.Теленик // К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 92с.
 5. Дорогий Я.Ю., Теленик С.Ф. Основи дискретної математики. Ч.2. Методичні вказівки до самостійної роботи / Я.Ю. Дорогий, С.Ф.Теленик // К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 112 с.
 6. Дорогий Я.Ю. Організація баз даних та знань: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни / Я.Ю. Дорогий // К.: ІССЗІ НТУУ «КПІ», 2012. – 84 с.
 7. Дорогий Я.Ю., Максименко Є.В., Жилін А.В. Оформлення текстових документів у навчальному процесі. Стандарт підприємства [Електронне видання] /  Я.Ю. Дорогий, Є.В.Максименко, А.В. Жилін // К.: ІССЗІ НТУУ «КПІ», 2015. – 70 с.
 8. Дорогий Я.Ю., Глушко Є.В., Дорошенко А.Ю. Чисельні методи. Частина І. Вступ до мови програмування Python. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні розділи математики-2: Чисельні методи» для студ. напрямку “Системна інженерія” /  Я.Ю. Дорогий, Є.В.Глушко, А.Ю.Дорошенко // Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 143 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12504
 9. Дорогий Я.Ю., Глушко Є.В., Дорошенко А.Ю. Чисельні методи. Частина ІІ. Метод. вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні розділи математики‑2: Чисельні методи» для студ. напрямку “Системна інженерія” [Електронний ресурс] /  Я.Ю. Дорогий, Є.В.Глушко, А.Ю.Дорошенко // Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 141 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12514
 10. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР). [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 72 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12582
 11. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до складання іспиту з дисципліни. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 20 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12576
 12. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР). [Електронне видання] // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12577
 13. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт (ДКР). Ч.1. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 94 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12562
 14. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт (ДКР). Ч.2. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 40 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12567
 15. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт (ДКР). Ч.3. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 78 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12569
 16. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт (МКР). Ч.1. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий //  Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 16 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12572
 17. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт (МКР). Ч.2. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий //  Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 14 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12573
 18. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт (МКР). Ч.3. [Електронне видання]/ Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 14 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12574
 19. Дорогий Я.Ю., Теленик С.Ф. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів (СРС). Ч.1. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, С.Ф.Теленик // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 103 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12579
 20. Дорогий Я.Ю., Теленик С.Ф. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів (СРС). Ч.2. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, С.Ф.Теленик // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 160 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12580
 21. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 2. Чисельні методи. Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР). [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 48 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12518
 22. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт (ДКР). Ч.1. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 76 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12560
 23. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт (ДКР). Ч.2. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 48 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12561
 24. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт (МКР). Ч.1. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 12 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12549
 25. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт (МКР). Ч.2. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 12 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12551
 26. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до складання іспиту з дисципліни. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 16 с. – Назва з екрана. – Режим доступу:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12568
 27. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів (СРС). [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 28 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12581
 28. Дорогий Я.Ю., Дорошенко А.Ю. Спеціальні розділи математики – 2. Чисельні методи. Методичні  вказівки  до  організації  самостійної  роботи  студентів (СРС). [Електронне  видання] / Я.Ю. Дорогий, А.Ю. Дорошенко // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 206 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12530
 29. Дорогий Я.Ю., Дорошенко А.Ю. Спеціальні розділи математики – 2. Чисельні методи. Методичні  вказівки  до  виконання модульних контрольних робіт. [Електронне  видання] / Я.Ю. Дорогий, А.Ю. Дорошенко // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 34 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12529
 30. Дорогий Я.Ю. Розпізнавання та класифікація в управлінні. Методичні вказівки до виконання комплексних контрольних робіт (ККР). [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 12 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12482
 31. Дорогий Я.Ю. Управління інформаційно-телекомунікацій-ними системами. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів (СРС). Ч.2. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 106 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12488
 32. Дорогий Я.Ю. Управління інформаційно-телекомунікацій-ними системами. Методичні вказівки до виконання семінарських занять (СЗ). [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 20 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12491
 33. Дорогий Я.Ю., Борцова О.М. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання практичних занять. [Електронне видання] / Я.Ю Дорогий, О.М. Борцова // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 76 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12547
 34. Дорогий Я.Ю., Букасов М.М. МСІТСМ – 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних занять. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, М.М. Букасов // Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 200 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12515
 35. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.1. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк //  Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 102 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12552
 36. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.2. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк // Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 108 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12553
 37. Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О. Програмування – 1. Алгоритмічне програмування. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.3. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий, О.О. Дорога-Іванюк //  Київ: НТУУ «КПІ», 2013. – 124 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12559
 38. Дорогий Я.Ю.Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика (Мова програмування PROLOG). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.І. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 91 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12594
 39. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика (Мова програмування PROLOG). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.ІI. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 117 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12595
 40. Дорогий Я.Ю. Спеціальні розділи математики – 1. Дискретна математика (Мова програмування PROLOG). Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Ч.ІІI. [Електронне видання] / Я.Ю. Дорогий // Київ: НТУУ «КПІ», 2014. – 52 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12596
 41. Дорогий Я.Ю., Ролік О.І. Управління інформаційно-телекомунікацій-ними системами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять. Ч.І / Я.Ю. Дорогий, О.І. Ролік // Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 175 с. – Назва з екрана. Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12636
 42. Дорогий Я.Ю., Ролік О.І. Управління інформаційно-телекомунікацій-ними системами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять. Ч.ІІ / Я.Ю. Дорогий, О.І. Ролік // Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 148 с. – Назва з екрана. Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12639
 43. Дорогий Я.Ю., Ролік О.І. Управління інформаційно-телекомунікацій-ними системами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практичних занять. Ч.ІІІ / Я.Ю. Дорогий, О.І. Ролік // Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 108 с. – Назва з екрана. Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/12640
 44. Дорогий Я.Ю., Репнікова Н.Б., Ролік О.І., Юрчук Л.Ю. Стандарт організації (кафедри). Оформлення текстових документів у навчальному процесі СОУ АУТС 01-16 для студентів кафедри автоматики та управління в технічних системах [Електронний ресурс] / Я.Ю. Дорогий, Н.Б. Репнікова, О.І. Ролік, Л.Ю. Юрчук // К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 27 с. – Назва з екрана. Режим доступу : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15805
 45. Дорогий Я.Ю., Катін П.Ю. Програмування мікроконтролерних систем: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” кафедри Автоматики та управління в технічних системах [Електронний ресурс] / Я.Ю. Дорогий, П.Ю. Катін // К: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019 – 125с. – Назва з екрана.