Курси підвищення кваліфікації

 1. Тематичний короткостроковий семінар “Новітні технології в електронному урядуванні “Побудова ефективної моделі ІТ-управління та запровадження стандартів в галузі управління, аудиту і безпеки інформаційних технології (Досвід ISACA)“, 10 годин, 16.10.2018 р. Сертифікат ТС 3111568/002600-18.
 2. Тематичний короткостроковий семінар з підвищення рівня володіння державною мовою “Мистецтво усного ділового мовлення в публічному управлінні”, 30 год. (1 ЄКТС), 10-12.04.2019 р. Сертифікат СМ 31115684/000376-19.
 3. Короткострокова програма “Бюджет та бюджетний процес: новації законодавства”, курс підвищення кваліфікації в Університеті державної фіскальної служби України, 12 год. (0,4 ЄКТС), 09-10.07.2020р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 40233365/681-20.
 4. Короткострокова програма Кримінальноправова охорона прав і свобод людини та громадянина, курс підвищення кваліфікації в Університеті державної фіскальної служби України, 12 год. (0,4 ЄКТС), 20-21.08.2020р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 40233365/771/20.
 5. Сертифікатний курс “Європейський механізм захисту прав людини”, 30 год. (1 ЄКТС), 21-30.08.2020 р.
 6. Сертифікатний курс “Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2”, 50 год. (1.7 ЄКТС), 1-13.09.2020 р.
 7. Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії “Б”, 60 год. (2 ЄКТС), 14-25.12.2020 р. Сертифікат №78.-789/2020.
 8. Сертифікатна програма “Публічні закупівлі для бізнесу”, 30 год. (1 ЄКТС), 1-23.03.21 р.
 9. Стажування “Theory and practice of scientific and pedagogical approaches in education“, 180 год. (6 ЄКТС), 24.05-28.06.21 р., University of Applied Sciences (ISMA), Riga (Latvia), Сертифікат №01-18/315-21 від 28.06.2021 р.
 10. Командно-штабні навчання “Coherent Resilience 2020 (CORE 20)” NATO, 13-17.09.2021 р.
 11. Сертифікатний курс “Стратегічні комунікації“, NATO-PDP, 14 год. (0,47 ЄКТС), 30.09-01.10.2021.
 12. Сертифікатний курс “Критичне мислення: принципи та інструменти“, NATO-PDP, 20 год. (0,67 ЄКТС), 14.10.2021 р. Сертифікат №062050
 13. Сертифікатний курс “Управління публічними фінансами як складової частини діяльності МВС, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 30 год. (1 ЄКТС), 17.11.2021 р. Сертифікат №004